เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

... การท่องเที่ยวการรณรงค์ของเฮียวโก AITAI HYOGO -

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

" AITAI" คืออะไร

มีเฮียวโกที่อยากพบคุณอยู่

หมายถึง "อยากเจอ" ภาษาญี่ปุ่น
ทำชื่อเรื่องของการรณรงค์การท่องเที่ยวกับความคิด ที่ว่า "ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจอกับอะไรที่คุณกำลังหา ถ้ามาจังหวัด เฮียวโกได้ได้" กับ " AITAI HYOGO" เพราะสิ่งที่หลากหลายครบจากธรรมชาติและเมืองใหญ่ทะเลและภูเขาสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ถึงศูนย์ปลายสุดที่จังหวัด เฮียวโกที่เรียกว่าภาพย่อส่วนของญี่ปุ่น ด้วยการรณรงค์ ตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อทุกฤดูกาล และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนักชิมเทศกาลที่น่าหลงใหลของเฮียวโก

ชานชลา > ทำความรู้จักเฮียวโกะ > ... การท่องเที่ยวการรณรงค์ของเฮียวโก AITAI HYOGO -