เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

เที่ยวปราสาทในเฮียวโกะ

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ในอดีตจังหวัดเฮียวโกะถูกแบ่งออกเป็น "5 เมือง" คือ เมืองเซ็ตสึ เมืองฮาริมะ เมืองทาจิมะ เมืองทันบะ และเมืองอาวาจิ ในแต่ละเมืองจะมีปราสาทซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนั้นๆ และยังมีปราสาทที่ถูกกำหนดให้เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์แห่งชาติถึง 21 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น ปราสาทที่เป็นเสมือนตัวแทนของจังหวัดเฮียวโกะนั้นนอกจากปราสาทฮิเมะจิซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโกแล้ว ยังมีปราสาทอาคาชิ ปราสาทอะโก ปราสาททาสึโนะปราสาททาเคดะ การเดินเล่นย่านเมืองเก่าใกล้ปราสาทที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันทรงเสน่ห์หลงเหลืออยู่ก็เป็นที่แนะนำเช่นกัน

ปราสาทของจังหวัด เฮียวโก

กล่าวกันว่าที่จังหวัดเฮียวโกะมีปราสาทกว่า1000 แห่ง นับว่าเป็นสถานที่ที่มีปราสาทอยู่มากมาย และยังมีปราสาทชื่อดังของญี่ปุ่นอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย คุณสามารถชมปราสาทที่หลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทบนภูเขาหรือปราสาทในตัวเมือง เป็นต้น

วิธีชมปราสาทให้สนุก

ในบรรดาสิ่งก่อสร้างของญี่ปุ่น ปราสาทของญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง นอกจากด้านหน้าปราสาทแล้ว หากคุณดูปราสาทจากทิศทางอื่นจะสามารถทราบโครงสร้างของปราสาทได้ ปราสาทส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่มีดอกซากุระหรือใบไม้แดงที่งดงาม แนะนำให้ชมความงดงามของปราสาทที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละฤดูกาล

เมืองฮาริมะ

ปราสาทฮิเมะจิ

ปราสาทฮิเมะจิได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก ปราสาทนี้ถือเป็นปราสาทที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในบรรดาปราสาทที่มีมากมายในญี่ปุ่น เนื่องจากมีกำแพงสีขาวงดงามจึงถูกเรียกว่า "ปราสาทชิราซากิ(ปราสาทนกกระยางขาว)" มีการซ่อมแซมส่วนที่ก่อสร้างด้วยไม้ และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี2015 จึงสามารถชมปราสาทที่มีสภาพงดงามกว่าเดิมได้ และจากหอคอยหลักยังสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ยังมีไกด์ที่ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

More

เมืองฮาริมะ

ปราสาทอาคาชิ

ปราสาทอาคาชิตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะอาคาชิ เป็นปราสาทที่มีหอสังเกตุการณ์อันงดงาม 2 แห่งเป็นจุดเด่น บริเวณทางเข้ามีหุ่นยนต์ซามูไรด้วย หุ่นยนต์จะคอยตีกลองเพื่อบอกเวลา ฤดูใบไม้ผลิ มีชื่อเสียงในฐานะจุดชมดอกซากุระที่งดงาม ภายในสวนสาธารณะมีพืชพันธุ์มากมาย สามารถเดินเล่นชมธรรมชาติได้

More

เมืองฮาริมะ

ปราสาททาสึโนะ

ปัจจุบันปราสาททาสึโนะยังคงมีกำแพงหินหลงเหลืออยู่ กำแพงสีขาวและประตูปราสาทได้รับการบูรณะปรับปรุงใหม่ บริเวณใกล้เคียงจะมีสิ่งก่อสร้างและวัดที่เคยเป็นคฤหาสน์ของซามูไรในอดีต และยังหลงเหลือบรรยากาศเมืองเก่าของญี่ปุ่นเอาไว้ เราแนะนำให้คุณเดินชมย่านเมืองเก่าใกล้ปราสาทของเมืองทาสึโนะ ในฤดูใบไม้ผลิก็มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่ดอกซากุระบาน ทางทิศตะวันตกจะมีดอกซากุระบานถึง 3000 ต้นเลยทีเดียว

More

เมืองทาจิมะ

ปราสาททาเคดะ

ปราสาททาเคดะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างบนยอดภูเขาที่มีความสูงถึง 354 เมตร บนภูเขาจะมีกำแพงหินขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนเสือที่กำลังหมอบ ช่วงเช้ามืดที่อากาศแจ่มใสในฤดูใบไม้ร่วงจะมีหมอก ในช่วงนั้นจะเห็นเหมือนกำแพงหินลอยอยู่บนหมอก ทำให้ถูกขนานนามว่าเป็น "ปราสาทลอยฟ้า"

More

เมืองทันบะ

ปราสาทซาซายามะ

ที่ปราสาทซาซายามะจะมีกำแพงหินขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ กำแพงหินที่ถูกก่อขึ้นสูงนั้นดูมีพลังเป็นอย่างมาก ยังคงมีสิ่งก่อสร้างสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกว่าโอโชอินหลงเหลืออยู่ด้วยเช่นกัน ภายในสิ่งก่อสร้างจะเป็นพิพิธภัณฑ์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่บริเวณรอบคูน้ำปราสาทซาซายามะจะมีต้นซากุระ ประมาณ1000 ต้นออกดอกบานสะพรั่ง ช่วงที่ดอกซากุระบานจะมีการการแสดงไฟในยามค่ำคืนด้วย เราแนะนำให้คุณเดินชมย่านเมืองเก่าใกล้ปราสาท

More

เมืองอาวาจิ

ปราสาทสุโมโตะ

ปราสาทซุโมโตะเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขา กำแพงหินที่ถูกก่อขึ้นสูงทางฝั่งทิศใต้นั้นสง่างามเป็นอย่างมาก กำแพงหินเป็นของเดิมตั้งแต่ตอนถูกสร้างขึ้น จากยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์เมืองซุโมโตะทั้งเมืองและทะเลได้อย่างทั่วถึง เป็นทิวทัศน์ที่อยากให้คุณได้เห็น ในฤดูใบไม้ผลิก็ยังมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่มีซากุระบาน และจะมีการแสดงไฟปราสาทยามค่ำคืนอีกด้วย

More

ชานชลา > ทำความรู้จักเฮียวโกะ > ฉบับพิเศษ > เที่ยวปราสาทในเฮียวโกะ