เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ที่สมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะ ทำการสนับสนุนที่หลากหลายมุ่งเน้นไปทางนักท่องเที่ยวคนต่างชาติและทุกท่านของสื่อมวลชนต่างประเทศบริษัทท่องเที่ยว

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

เป็นเคาน์เตอร์ที่สำหรับ multiple languages ที่จัดหาข้อมูลการทำธุรกิจท่องเที่ยวของภายในจังหวัดกับนักท่องเที่ยวหรือสื่อมวลชนต่างประเทศบริษัทท่องเที่ยวคนต่างชาติ
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามช่วยใช้ประโยชน์จากนี่ เพราะการประกาศข้อมูลที่บล็อกและ SNS พนักงานต้อนรับของความคิดเห็นไปนอกจากการรองรับติดต่อเราด้วยโทรศัพท์ด้วย เวลาเดือดร้อน

บัสท่องเที่ยวเฮียวโกะ

กรณีที่ใช้รถบัสเช่า เวลานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่องเที่ยวในจังหวัด เฮียวโก เป็นระบบที่สนับสนุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการลดเงินเดือนของรถโดยสารประจำทางด้านการเงิน เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้และเนื้อหาการช่วยเหลือทางการเงินละเอียด ดูที่นี่

ชานชลา > ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว