เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

MUSLIM

MUSLIM

เรียนชาวมุสลิมที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดเฮียวโงะทุกท่าน

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเฮียวโงะ

การเดินทางมายังจังหวัดเฮียวโงะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติคันไซซึ่งเป็นประตูทางเข้าสู่ญี่ปุ่น โดยสามารถใช้บริการได้ 3 สนามบินอันรวมถึงสนามบินนานาชาติคันไซ การเข้าถึงทั้งทางอากาศและทางบกมีความสะดวกเป็นอย่างมาก รวมถึงง่ายต่อการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

ทางจังหวัดเฮียวโงะได้รวบรวมข้อมูลจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อให้การท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวมุสลิมที่มาจากต่างประเทศทุกท่านมีความสุขใจยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์

สนามบิน สถานีรถไฟและห้องละหมาด

1. สนามบินนานาชาติคันไซ เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ

เพื่อให้ชาวมุสลิมทุกท่านสามารถใช้สนามบินได้อย่างสบายใจ ในส่วนของสนามบินนานาชาติคันไซ มีห้องละหมาดแบบแยกหญิงชายเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่ชั้น 3F ของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 จำนวน 1 แห่ง และในบริเวณโซนขาออกระหว่างประเทศจำนวน 2 แห่ง รวมเป็น 3 แห่ง ภายในห้องทุกห้องจะเป็น “ห้องแยกหญิงชาย” และมี “ห้องอาบน้ำละหมาด (Wudu)” สำหรับชำระล้างร่างกายก่อนการละหมาดติดตั้งไว้ด้วย

เลขที่ 1 เซ็นชูกูโกกิตะ อิซูมิซาโนะ โอซาก้า รหัสไปรษณีย์ 549-0001
หมายเลขโทรศัพท์ 072-455-2500 (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สนามบิน)

เว็บไซต์สนามบิน
https://www.kansai-airport.or.jp/en/

แนะนำทางไปห้องละหมาด
https://www.kansai-airport.or.jp/map/t1/3f.html#player
https://www.kansai-airport.or.jp/map/t1/gate.html#player_01
https://www.kansai-airport.or.jp/map/t1/gate.html#player_02

ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาลคือ ร้านอุด้ง “The・Udon” ชั้น 2 กับร้านโซบะ “ชินชูโซบะโดโคโระ โซจิโบ” ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และ “ร้านโอรางะ โซบะ สาขาสนามบินคันไซ” ชั้น 3 ของอาคารแอโรพลาซ่า นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการจัดเตรียม “เมนูปลอดเนื้อหมู ปลอดแอลกอฮอล์” ในร้านอาหารภายในสนามบิน 15 ร้านด้วย

อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 :

 • กังโกะซูชิ
 • คามาโดะโกฮัง ซาจิฟูกูยะ
 • ฮานาโงโยมิ
 • แมคโดนัลด์
 • รถไฟใต้ดิน
 • ไมโดโอกินิ คังกูโชกูโด
 • นิงิริโนะโทกูเบ

อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 :

 • โอซาก้าโกจิเทโชคุ (ภายในบริเวณโซนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ)
 • SORATERIA (บริเวณประตูผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ)

อาคารแอโรพลาซ่า / โรงแรม Nikko Kansai Airport :

 • Due Torri by J.Yamashita
 • BURGER KING®
 • All Day Dining The Brasserie
 • เท็ปปังยากิ อิโจ
 • วาไซ ฮานาซาโตะ
 • ร้านอาหารจีน โทริ

Guide Map รายละเอียด
https://www.kansai-airport.or.jp/sites/default/files/2017-10/muslim.pdf

รถไฟ

2. ห้องละหมาดในโอซาก้า สเตชัน ซิตี

สำหรับโอซาก้า สเตชัน ซิตี (สถานี JR โอซาก้า) ห้องละหมาดที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ “ลานประตูทิศใต้ (Southgate plaza)” ชั้น 1F อาคารเซาต์เกต เนื่องจากจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยจึงขอให้ไปที่ “เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โอซาก้า สเตชัน ซิตี” (ชั้น 3F อาคารนอร์ธเกต) ก่อน

http://osakastationcity.com/en/pdf/prayroom.pdf

http://osakastationcity.com/en/

ภายในโรงแรม Granvia ชั้น 19 อาคารเซาต์เกต ร้าน “อูกิฮาชิ” และ ร้าน “Fleuve” ให้บริการเมนูอาหารที่เป็นมิตรกับมุสลิม และที่อุไมโมโนะ พลาซ่า ชั้น 16 ร้าน “กินซ่า ฮาเงเท็น” ร้าน “อุโวซะ” และ ร้าน “ฮักกากูอัน” ให้บริการเมนูปลอดเนื้อหมู

อุโวซะ

กินซ่า ฮาเงเท็น

3-3-1 โจเมะ อุเมดะ เขตคิตะ นครโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า 530-0001
การเดินทาง
เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี JR “โอซาก้า”, สถานี “นิชิอุเมดะ” โอซาก้า เมโทร สายยตสึบาชิ, สถานี “โอซาก้าอุเมดะ” รถไฟฮันชิน

สุเหร่า มัสยิดและพื้นที่ละหมาด

ที่โกเบมีสุเหร่า 2 แห่งและมัสยิด 1 แห่ง

1. สุเหร่าโกเบ

ที่นี่เป็นสุเหร่าแห่งแรกในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นจากการบริจาคและการลงทุนของเหล่าพ่อค้าชาวอินเดีย ชาวตาตาร์และชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในโกเบ

2-25-14 นากายามาเทโดริ เขตจูโอ โกเบ จังหวัดเฮียวโงะ รหัสไปรษณีย์ 650-0004
078-231-6060

http://kobe-muslim-mosque.com/

2. สุเหร่าเฮียวโงะ

เป็นสุเหร่าที่มีรากฐานมาจากชุมชนและก่อตั้งขึ้นเพื่อผู้คนในชุมชน บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารฮาลาล เช่น “HYOGO HALAL RESTAURANT” (6 คามิวากาโดริ เขตจูโอ โกเบ โทรศัพท์ 078-230-3988) เป็นต้นอยู่

5 - 3 – 15 คามิวากาโดริ เขตจูโอ โกเบ จังหวัดเฮียวโงะ รหัสไปรษณีย์ 651-0067
078-855-5506

http://www.hyogomosque.jp/

ที่พัก

ในละแวกโกเบมีโรงแรมที่มีทิวทัศน์ยามค่ำคืนงดงามและรองรับ “Muslim Friendly” อยู่เป็นจำนวนมาก

1. มิยาโกะโฮเทล อามางาซากิ

มีบริการเมนูอาหาร “Muslim Friendly” ที่ได้รับการรับรองฮาลาลที่ Restaurant AZALEA

※ จำเป็นต้องสำรองล่วงหน้า

2 โจเมะ 7 – 1 โชวาโดริ เมืองอามางาซากิ จังหวัดเฮียวโงะ รหัสไปรษณีย์ 660-0881
06-6488-7777

2. โรงแรมอะริสตัน โกเบ

เป็นโรงแรมทำเลดีตั้งอยู่ในพอร์ต ไอแลนด์ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินโกเบและสถานีซันโนมิยะไม่เกิน 15 นาที

เป็นโรงแรมที่รองรับ “Muslim Friendly”

อาหารเช้าจะแสดงเมนูอาหารที่เหมาะสำหรับมุสลิมด้วยตัวหนังสือภาพ สำหรับเมนูอาหารเย็นสามารถจัดรับรองอาหารฮาลาลได้ด้วยการสำรองล่วงหน้า อาหารเช้ากับเมนูปกติเองก็สามารถให้บริการอาหารฮาลาลได้

6-1 มินาโตจิมานากามาจิ เขตจูโอ โกเบ จังหวัดเฮียวโงะ รหัสไปรษณีย์ 650-0046
078-303-5555

3. Ana Crowne Plaza Kobe

เป็นโรงแรมแลนด์มาร์กที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยรถไฟ สามารถจัดเตรียมห้องละหมาดและอาหารเช้าฮาลาลได้

1 โจเมะ คิตาโนะโจ เขตจูโอ โกเบ จังหวัดเฮียวโงะ รหัสไปรษณีย์ 650-0002
078-291-1121

4. Oriental Hotel

เป็นโรงแรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยเริ่มต้นจากการเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่ช่วงเปิดท่าเรือโกเบ ปี 1870 หากสำรองล่วงหน้า สามารถให้บริการอาหารฮาลาลได้

25 เคียวมาจิ เขตจูโอ โกเบ จังหวัดเฮียวโงะ รหัสไปรษณีย์ 650-0034
078-326-1500

ที่หน้าดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากหน้าที่เชื่อมโยงของธง

ชานชลา > เรียนชาวมุสลิมที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดเฮียวโงะทุกท่าน