เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

Safety tips for travelers - ญี่ปุ่น National Tourism

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

seftytrips

Safety tips for travelers - ญี่ปุ่น National Tourism

เป็นแอปพลิเคชันการให้ข้อมูลภัยพิบัติที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวคนต่างชาติของการควบคุมการจัดทำ Japan Tourism Agency ที่เริ่มการสนับสนุนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2557 เพื่อที่จะนักท่องเที่ยวการเยือนญี่ปุ่นคนต่างชาติไปท่องเที่ยวอย่างโล่งอกในญี่ปุ่นมากของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ・แจ้งได้สัญญาบอกเหตุที่ข่าวด่วนแผ่นดินไหวฉุกเฉินการเตือนภัยคลื่นสึนามิอากาศในญี่ปุ่นพิเศษด้วยแบบการผลัก นอกจากนั้นจัดหารวมลิงค์ที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นได้ตอนที่บัตรการสื่อสารภัยพิบัติ เพื่อเอาข้อมูลจากผังงานการรองรับและคนโดยรอบที่แสดงการกระทำการอพยพโดยพิจารณาสภาพแวดล้อม

■ ภาษาการรองรับภาษาบทที่ 11 ภาษาประจำชาติ 12   

ภาษาอังกฤษภาษาจีน ( simplified Chinese character Chinese Traditional ) ภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาเวียดนามภาษาไทยภาษาอินโดนีเซีย Tagalog ภาษาเนปาล

■ ค่าใช้แอปพลิเคชัน: ฟรี

■ ข้อมูลการปกป้องประชาชนเช่นข่าวด่วนแผ่นดินไหวฉุกเฉินข้อมูลการเตือนภัยคลื่นสึนามิสัญญาบอกเหตุที่อากาศพิเศษข่าวด่วนการระเบิดข้อมูลโรคลมแดดการปล่อยลูกธนูขีปนาวุธที่ดัน และถูกแจ้ง

 

ชานชลา > Safety tips for travelers - ญี่ปุ่น National Tourism