เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

เรื่องแจ้งของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

 

เรื่องแจ้งของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ

หลายภาษา และที่หน่วยงานการท่องเที่ยวที่รัฐบาลญี่ปุ่น ( JNTO ) ก่อตั้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า "ญี่ปุ่น Visitor Hotline" จัดการเพื่อความปลอดภัยการรักษาเอาไว้ที่วางใจได้ของนักท่องเที่ยวคนต่างชาติตอนภาวะฉุกเฉิน 356 วัน 24 ชั่วโมง และจัดการกับทรงกลดแบบใหม่ติดต่อเราที่เกี่ยวข้องกับไวรัสด้วย

ที่หน้าดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากหน้าที่เชื่อมโยงของธง

ชานชลา > เรื่องแจ้งของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวคนต่างชาติ