เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

โบรชัวร์ท่องเที่ยว

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

The Heart of ญี่ปุ่น HYOGO (English)

TheHratofjapanHyogo

ในแบบภาษาอังกฤษ

Page1 ( PDF : 383KB )               
                                                                                                                  

Experience Authentic ญี่ปุ่น in Hyogo

โบรชัวร์ท่องเที่ยว

ในแบบภาษาอังกฤษ

PDF2 ( PDF : 1,439KB )               

ฉบับ simplified Chinese character

ฉบับ Chinese Traditional

                   

Castles of Hyogo

CastlesofHyogo_cover

ในแบบภาษาอังกฤษ

                                        

ในรูปแบบฝรั่งเศส

                                   

 

ที่หน้าดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากหน้าที่เชื่อมโยงของธง

ชานชลา > วางแผนท่องเที่ยว > โบรชัวร์ท่องเที่ยว