เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ภาวะฉุกเฉิน

ตอนทำการป่วยและบาดเจ็บระหว่างการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น For safe travels in

ระบบไว-ไฟ Free

ระบบไว-ไฟ KANSAI Free

พอทำการติดต่อที่ย่านคันไซ ระบบไว-ไฟ KANSAI Free เป็นแอปพลิเคชันที่ขั้นตอนในการดำเนินการของการพิสูจน์ระบบไว-ไฟรัฐบาลท้องถิ่นฟรีในย่านไม่จำเป็น

ย่านที่นำมาใช้ปฏิบัติเป็นระบบไว-ไฟฟรีย่านที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองคันไซองค์กรร่วมมือด้านการบริหารของรัฐในวงกว้างโครงสร้างจังหวัดจัดหา และเช่นระบบไว-ไฟ Hyogo Free การใช้ได้ที่สูงกว่าจุด 10,000 เช่นระบบไว-ไฟ Osaka Free และระบบไว-ไฟ KYOTO Free ระบบไว-ไฟ KOBE Free เป็นต้น

การใช้ของระบบไว-ไฟ KANSAI Free (ภาษาอังกฤษ) ( PDF : 3,476KB )

การใช้ของระบบไว-ไฟ KANSAI Free ( simplified Chinese character ) ( PDF : 854KB )

"อย่างละเอียด (ในแบบภาษาอังกฤษ) ของระบบไว-ไฟ KANSAI Free" (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

บริการตู้เอทีเอ็ม

ด้วยตู้เอทีเอ็มที่ถูกติดตั้งที่ไปรษณีย์สถานีร้านสะดวกซื้อ เกิดการถอนเงินเยนขึ้นโดยบัตรเครดิตที่สถาบันทางการเงินที่นอกญี่ปุ่นออกหรือบัตรเงินสด ดูที่แต่ละเว็บไซต์ เพราะชนิดและเวลาสามารถใช้ได้สำหรับบัตรที่สามารถการจัดการได้แตกต่างกันแต่ละอย่าง

Japan Post Bank

มีตู้เอทีเอ็มของ Japan Post Bank ในสถานีและซุปเปอร์มาเก็ต " FamilyMart" ร้านสะดวกซื้อเช่นไปรษณีย์ ถึงตู้เอทีเอ็มบางส่วนสามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง แต่อาจจะไม่สามารถใช้ได้เพราะสถานที่ติดตั้ง

Service JAPAN POST BANK International ตู้เอทีเอ็ม (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

yuchocard

Seven Bank

ตู้เอทีเอ็มถูกติดตั้งที่ "เซเว่นอีเลฟเว่น" และสนามบินสถานีของร้านสะดวกซื้อ ตู้เอทีเอ็มในเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถการใช้ได้ 24 ชั่วโมง (มี ※ ร้านค้าที่ไม่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง) หน้าจอตู้เอทีเอ็มและใบเสร็จสนับสนุนภาษา 12 และการสอบถามในภาษาอังกฤษได้ด้วยอินเตอร์คอมของตู้เอทีเอ็ม

SEVEN BANK ATMs (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

E-net

ตู้เอทีเอ็มถูกติดตั้งที่ "ดองกิโฮเต้" ของ " FamilyMart" และร้านที่ขายลดราคาของร้านสะดวกซื้อ การจ่ายเงินเงินเยนได้ด้วยบัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่ถูกออกในต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงของทุกวัน

E-net (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

ตู้เอทีเอ็มลอว์สัน

ด้วยตู้เอทีเอ็มที่ถูกติดตั้งที่ "ลอว์สัน" ของร้านสะดวกซื้อ ทำให้เกิดเงินเยนได้ขึ้นได้ตลอดเวลา จำนวนสูงสุดการจ่ายเงินหนึ่งครั้ง 50,000 เยน และร้านค้าสามารถใช้ได้หลากหลายไปตามชนิดของบัตร

LAWSON-ATM (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

lawsonjikki lawsoncard

ตู้เอทีเอ็ม AEON Bank

" Aeon Mall" ของศูนย์การค้าและ " MaxValu" ของซุปเปอร์มาเก็ต ตู้เอทีเอ็มถูกติดตั้งที่ " MINISTOP" ของร้านสะดวกซื้อ เวลาสามารถใช้ได้หลากหลายไปตามเวลาทำการของร้านค้า

AEON Bank (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

การแลกเปลี่ยน

คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินเยนที่ธนาคารและร้านค้าที่แสดงลายเซ็น " money changer ของการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ" ได้ ราคาเปลี่ยนโดยให้เข้ากับความผันผวนของตลาดการเงินทุกวัน ธนาคารของรอบบี้การมาถึงของสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะจัดหาบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย นักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นได้ โดยไม่มีเงินของญี่ปุ่น

การปลอดภาษีร้านค้าปลอดภาษี

พอซื้อสินค้าที่ญี่ปุ่น ภาษีผู้บริโภค ( 8% ) ถูกรวมไว้ แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศถูกยกเว้นจากภาษีผู้บริโภคตามขั้นตอนในการดำเนินการเช่นห้างสรรพสินค้าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านร้านที่ขายลดราคา

คนที่เป้าหมายสำหรับการปลอดภาษี

  • คนต่างชาติที่พักที่ญี่ปุ่นภายใน 6 เดือน
  • สถานภาพในการพำนักอาศัยของหนังสือเดินทางเป็น "การทูต" หรือ "เจ้าหน้าที่" (การเข้ากับญี่ปุ่นนำไปใช้แม้ก่อนมากกว่า 6 เดือน)

สินค้าที่เป้าหมายสำหรับการปลอดภาษี

ผลรวมของจำนวนเงินถัดไปของร้านค้าที่เดียวกันวันเท่ากัน

  1. สินค้าทั่วไป... มากกว่า 10,001 เยน
  2. * สินค้าอุปโภคบริโภค ... สินค้าอุปโภคบริโภค 5,001 เยน - 500,000 เยน * : อาหารและเครื่องดื่มและยารักษาโรคและเครื่องสำอาง

ขั้นตอนในการดำเนินการการปลอดภาษี

  1. ตอนที่การซื้อ ช่วยส่งหนังสือเดินทางที่เคาน์เตอร์การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม (สำเนา เป็นไปไม่ได้ที่)
  2. แนบบัตร "สถิติการส่งออกสินค้าภาษีผู้บริโภคการยกเว้น" กับหนังสือเดินทาง และทางการศุลกากรเก็บตอนที่การออกเดินทาง
  3. ช่วยส่งหนังสือสัญญาการซื้อซึ่งแสดงออกจากญี่ปุ่นตอนที่การออกจากประเทศให้ร้าน
  4. เป้าหมายสำหรับการปลอดภาษี ด้วยเงื่อนไขสินค้าอุปโภคบริโภคถูกญี่ปุ่นนำออกไปภายใน 30 วันตั้งแต่ date of purchase และถูกห่อโดยวิธีที่ถูกกำหนด

ร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีผู้บริโภคได้

รายการแนะนำร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีผู้บริโภคได้

Japan.Tax-free Shop (เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ภายนอก)

ที่หน้าดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากหน้าที่เชื่อมโยงของธง

ชานชลา > วางแผนท่องเที่ยว > ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว