เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

ข้อมูลการเดินทาง

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

จังหวัด เฮียวโกถึงโดยรถไฟชินกันเซ็นจากโตเกียวภายในประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที นอกจากนั้นเป็นความใกล้ที่ถึงจากชิน-โอะซะคะภายในประมาณ 13 นาที เข้าได้จากสนามบินนานาชาติคันไซได้ภายในประมาณ 1 ชั่วโมง ตั๋วการเข้าถึงคุ้มค่าสามารถใช้ได้โดยรถไฟและรถโดยสารประจำทาง นอกจากนั้นการเคลื่อนย้ายของรถยนต์สะดวกด้วย เพราะทางด่วนถูกบำรุงรักษา

ชานชลา > วางแผนท่องเที่ยว > ข้อมูลการเดินทาง