เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ในอดีตจังหวัดเฮียวโกะถูกแยกออกเป็น 5 เมือง แต่ละเมืองจึงมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โกเบเมืองใหญ่ เป็นเมืองท่าในแบบที่หาได้ยากในญี่ปุ่น และคอยต้อนรับชาวต่างชาติมาตั้งแต่อดีต มีสิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรปยุคต้นปี 1900 เพิ่มสีสันให้กับเมือง นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นดั้งเดิมหลงเหลืออยู่หลายแห่งโดยเฉพาะร่องรอยของปราสาทและย่านเมืองบริเวณรอบปราสาทอย่างปราสาทฮิเมะจิอันเป็นมรดกโลก ประสาทลอยฟ้าอย่างปราสาททาเคดะและวัดโมมิจิเดระในเมืองทันบะก็เป็นที่นิยมเช่นกัน ในตำนานเทพสร้างญี่ปุ่น กล่าวกันว่าเกาะอาวาจิเป็นจุดกำเนิดของประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมะจิ

ปราสาทฮิเมะจิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก เป็นปราสาทที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากผนังปูนฉาบมีสีขาวโพลนจึงถูกเรียกว่า "ชิราซากิโจ(ปราสาทนกกระยางขาว)" เดือนมีนาคม 2015 ได้เปิดตัวใหม่หลังจากซ่อมแซมบูรณะมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากหอคอยปราสาทนั้นสวยงามมาก ยังมีไกด์ที่ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

More

ปราสาททาเคดะ

ปราสาททาเคดะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างบนยอดภูเขาที่มีความสูงถึง 354 เมตร บนภูเขาจะมีกำแพงหินขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทบนเขาที่แนะนำของประเทศญี่ปุ่น ช่วงเช้ามืดที่อากาศแจ่มใสในฤดูใบไม้ร่วงจะมีหมอก ในช่วงนั้นจะเห็นเหมือนกำแพงหินลอยอยู่บนหมอก คุณจะต้องประทับใจกับวิวทะเลหมอกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลักษณะเช่นนั้นจึงถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทลอยฟ้า

More

โกเบคิตาโนะอิจินคัง(คฤหาสน์คาซามิโดริ)

เขตคิตาโนะของโกเบมีบ้านสไตล์ยุโรปที่ชาวยุโรปอาศัยอยู่ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20หลงเหลืออยู่มากมาย คฤหาสน์คาซามิโดริในย่านคิตาโนะอิจินคัง ในอดีตเคยเป็นคฤหาสน์สำหรับค้าขายกับต่างประเทศของชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในโกเบ กังหันนกบอกทิศทางลมที่อยู่บนหลังคาและผนังอิฐแดงนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของย่านคิตาโนะอิจินคัง ภายในคฤหาสน์เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้

More

h-001

More

ชานชลา > สิ่งที่น่าสนใจ > ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม