เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการ (ฉบับ multiple languages ) ของสมาคมการท่องเที่ยวเฮียวโกะของจังหวัด เฮียวโกของญี่ปุ่น
ส่งข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นโกเบฮิเมะจิคิโนะซะคิเมืองอาวาจิไป และแนะนำข้อมูลจุดเด่นเช่นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวออนเซ็นเทศกาล

สิ่งที่น่าสนใจ

จังหวัดเฮียวโกะถูกเรียกว่าเป็นภาพย่อส่วนของประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เราจะเชิญชวนคุณไปท่องเที่ยวค้นหาเสน่ห์ของจังหวัดเฮียวโกะอีกครั้ง ที่นอกเหนือจากโกเบ ประสาทฮิเมะจิ หรือคิโนะซากิอนเซ็น

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เทศกาล

More

ชานชลา > สิ่งที่น่าสนใจ